$left
$middle

5775

Dp 5775, Hyllie 4:3 m.fl.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-23 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för del av fastigheten Hyllie 4:3 m.fl. i Hyllievång.

Planuppdrag