$left
$middle

5790

Dp 5790, Sjölunda 9 m.fl.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-25 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Sjölunda 9 m.fl. i Spillepengen.

Planuppdrag