$left
$middle

5796

Dp 5796, Fridhem 8 i Fridhem

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-02-17 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Fridhem 8 i Fridhem i Malmö (Dp 5796).

Planuppdrag