$left
$middle

5799

Dp 5799, Bunkeflostrand 9:8 m.fl. (Skånegården) i Bunkeflostrand

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-02-17 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Bunkeflostrand 9:8 m.fl. (Skånegården) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5799).

Planuppdrag