$left
$middle

5802

Dp 5802, Munken 1

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-23 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Munken 1 i
Rådmansvången.

Planuppdrag