$left
$middle

5804

Dp 5804, Limhamn 154:229

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-23 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Limhamn 154:229 i Sibbarp.

Planuppdrag