$left
$middle

5809

Dp 5809, Vintrie 24:4 m.fl. (Vintriediket)

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-05-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för Vintrie 24:4 m.fl. i Vintrie (Vintriediket).

Planuppdrag