$left
$middle

5812

Dp 5812, Excellensen 5

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-04-27 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Excellensen 5 i Hästhagen.

Planuppdrag