Detaljplanehandlingar ej tillgängliga

  
Handlingar är inte tillgängliga för denna plan.
Vid frågor, kontakta oss med e-post till:
stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller skicka ett brev till:
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, 205 80 Malmö.
  
  
   
   
  
  
  
   
   
  
  
  
   
   
  

Senast ändrad: