Dp XXXX, Xxxxxx

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för Xxxxxxx. Under samrådstiden xxx - xxx 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

xxx xxx

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden xxx - xxx 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar (lägg till handlingar)

Senast ändrad: