$left
$middle

Anmälan gåtur 30 juni kl. 18-19

Den 30 juni kl. 18-19 kommer det anordnas gåtur för boende och besökare i området.

Gåturen leds av tjänstepersoner på Stadsbyggnadskontoret som kommer berätta om de fortsatta planerna för området. Är du intresserad av att delta – anmäl dig här. Antalet platser är begränsat till 15 deltagare och det är först till kvarn som gäller. Får du förhinder – meddela oss i god tid.

sv