$left
$middle

Formulär Barnviken

Inför tillsyn av koloniområde som ligger nära Barnviken skulle vi vilja vet lite om ditt avloppssystem. 

Frågorna riktar sig till dig som har stuga eller koloni nära Barnviken i området med fastighetsbeteckning Limhamn 154:229.

Frågorna tar ett par minuter att svara på. Tack på förhand!

Dricksvatten * (obligatorisk)
DricksvattenAnge vilka installationer som finns i kolonin/stugan/på tomten. * (obligatorisk)
Ange vilka installationer som finns i kolonin/stugan/på tomten.

Vart leds avloppsvattnet? * (obligatorisk)
Vart leds avloppsvattnet?

Vart leds BDT-vattnet? (BDT=Bad, dusch, toalett)
Vart leds BDT-vattnet? (BDT=Bad, dusch, toalett)


Vart leds det renade vattnet vidare?
Vart leds det renade vattnet vidare?


Förklara var avloppsvatten och BDT-vatten leds ut från byggnaden och hur vattnet eventuellt led vidare till dränering, dike, bäck eller liknande. Du kan även mejla oss bilder som visar på vilken avloppsanläggning som ni har samt dess placering. Ange fastighetsbeteckning i mejlet. Se adress nedan på sidan.