$left
$middle

Formulär inför avloppstillsyn 2023

Inför tillsynen som miljöförvaltningen gör 2023 på enskilda avlopp önskar vi att du fyller i ett formulär. Det finns ett generellt formulär som du fyller i om du har enskilt avlopp, och ett annat om du har avlopp på Fårabäcksvägen.

Inför tillsynen som miljöförvaltningen gör 2023 på enskilda avlopp önskar vi att du fyller i ett formulär. Uppgifterna i formuläret ligger till grund för miljöförvaltningens tillsyn. Försök att lämna så fullständiga uppgifter som möjligt. Lämna fältet tomt om du är osäker.

Miljöförvaltningen kan komma att besöka din fastighet för tillsyn av den enskilda avloppsanläggningens konstruktion, funktion och er egenkontroll. Vid besöket undersöker vi bland annat anläggningens utformning/funktion, eventuella efterföljande brunnar, luftningsrör och utsläppspunkt. Vi kan behöva se protokoll från senast genomförda service, kvitto från inköp av kemikalier eller liknande där detta är aktuellt.

Om ni är flera fastigheter som delar anläggning behöver besöket koordineras så att de kan få tillsyn samtidigt.

Kontakta oss

Miljöförvaltningen

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
Postadress:
Miljöförvaltningen Miljöförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv