Formulär inför tillsyn 2021

Uppgifterna i formuläret ligger till grund för miljöförvaltningens tillsyn. Försök att lämna så fullständiga uppgifter som möjligt. Lämna fältet tomt om du är osäker.

Miljöförvaltningen kan komma att besöka din fastighet för tillsyn av den enskilda avloppsanläggningens konstruktion, funktion och er egenkontroll. Vid besöket undersöker vi bland annat anläggningens utformning/funktion, eventuella efterföljande brunnar, luftningsrör och utsläppspunkt. Vi kan behöva se protokoll från senast genomförda service, kvitto från inköp av kemikalier eller liknande där detta är aktuellt.

Om ni är flera fastigheter som delar anläggning behöver besöket koordineras så att de kan få tillsyn samtidigt. Inför besöket önskar vi att du svarar på några frågor. Tack på förhand!
ALTERNATIV 1 Jag vill delta vid tillsynsbesöket och vill att miljöförvaltningen kontaktar mig för tidsbokning. Förslag på tider då jag kan medverka vid inspektion (endast vardagar, helst mellan kl 9 och 15).
ALTERNATIV 1 Jag vill delta vid tillsynsbesöket och vill att miljöförvaltningen kontaktar mig för tidsbokning. Förslag på tider då jag kan medverka vid inspektion (endast vardagar, helst mellan kl 9 och 15).
Observera att det inte är säkert att dessa önskemål kan följas. Vi försöker planera tillsynsbesöken så att flera besök kan göras samtidigt i ditt närområde om möjligt. Vi kommer att återkomma till dig med bekräftelse av tiden.
ALTERNATIV 2
ALTERNATIV 2
ALTERNATIV 3
ALTERNATIV 3
Miljöförvaltningen kan utföra besök utan min närvaro.
Miljöförvaltningen kan utföra besök utan min närvaro.


Du kan också välja att besök kan göras utan din medverkan.
Hur används fastigheten? * (obligatorisk)
Hur används fastigheten?

Vilka VA-installationer finns i fastigheten? Kryssa för de VA-installationer som finns i din fastighet. * (obligatorisk)
Vilka VA-installationer finns i fastigheten? Kryssa för de VA-installationer som finns i din fastighet.Kryssa i de alternativ som stämmer för din fastighets dricksvattenbrunn. * (obligatorisk)
Kryssa i de alternativ som stämmer för din fastighets dricksvattenbrunn.

Delar du avloppsanläggningen med någon annan fastighet?
Delar du avloppsanläggningen med någon annan fastighet?Hur många hushåll är anslutna till avloppsanläggningen? * (obligatorisk)
Hur många hushåll är anslutna till avloppsanläggningen?

Finns tillståndsbeslut i pappersform att uppvisa för miljöförvaltningen? * (obligatorisk)
Finns tillståndsbeslut i pappersform att uppvisa för miljöförvaltningen?


Vilken typ av slamavskiljare har fastigheten? * (obligatorisk)
Vilken typ av slamavskiljare har fastigheten?


Finns efterföljande rening? * (obligatorisk)
Finns efterföljande rening?Vilken typ av rening finns? * (obligatorisk)
Vilken typ av rening finns?Har några åtgärder gjorts de senast fem åren? * (obligatorisk)
Har några åtgärder gjorts de senast fem åren?Enheten för hälsa och omgivning
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen, Bergsgatan 17, Malmö
Telefon- och öppettider vardagar klockan 9.00-12.00, 13.00-15.30.
Tel 040-34 35 15