Välj giftfritt när du handlar

Kemikalier omger oss i våra liv och i vardagen hela tiden, i kläder, möbler, hygienprodukter, elektronik och bilar. En del kemikalier kan vara farliga. Därför behövs det kunskap om dem och hur de ska användas.

Den europeiska lagstiftningen Reach ger dig som konsument rätt att ställa frågor om kemikalier i varor. Du bidrar då till att företagen måste ta ett större ansvar för varorna de säljer.

Broschyren Frågar du?  ska vara en hjälp när du frågar butiken om varans innehåll. Den finns i Malmö på medborgarkontor, bibliotek med flera ställen. 

Vill du beställa trycksaken? Kontakta miljöförvaltningen.

Fråga om innehållet

Du kan som konsument ställa frågor om innehållet i en vara när du handlar. Känner du till exempel en stark kemikaliedoft i en produkt? Undrar du om det finns något farligt ämne i varan? Du har rätt att få veta om en vara innehåller farliga ämnen.

Du kan ställa frågan om en vara eller produkt innehåller mer än 0,1 procent av något av de ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen - listan över ämnen som kan ge allvarliga effekter på människors hälsa och miljö. Företagare och butiker har skyldighet att ta fram att ta fram information och svar dig inom 45 dagar från det att du som konsument frågat dem.

Kemikalielagstiftningen Reach

Reach - förordning (EG) nr 1907/2006, är den europeiska kemikalielagstiftningen som reglerar i huvudsak kemiska produkter, men förordningen innehåller också en del regler som gäller varor. Läs mer

Kandidatförteckning

Kandidatförteckning är en lista framtagen av den europeiska kemikaliemynidgheten Echa och utökas med nya ämnen två gånger per år. På listan finns särskilt farliga ämnen som kan få allvarliga effekter på miljön och människors hälsa (bland annat kan orsaka cancer och störa vår fortplantning). Ämnen på kandidatförteckningen kan finnas i varor som du som konsument köper och använder - i allt från plastprodukter och textilier till elektronik och byggvaror. Inom Reach finns ett informationskrav som innebär att den som säljer en vara är skyldig att informera sina kunder om varan innehåller ett ämne som finns med på listan.

Kontakt:

Miljöförvaltningen
Izabella Arwidson
Projektledare för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
E-post: izabella.arwidson@malmo.se

Mer information om, och kontaktuppgifter till, konsumentrådgivningen hittar du här.