$left
$middle

Bli kontaktperson eller kontaktfamilj

Om du vill engagera dig för någon som behöver stöd och sociala kontakter kan du skicka in en intresseanmälan om att få bli kontaktperson eller kontaktfamilj. 

De personer som behöver en kontaktperson kan exempelvis vara unga eller vuxna med funktionsnedsättning eller ensamkommande barn. De som behöver en kontaktfamilj kan exempelvis vara ensamkommande barn.

Kontaktperson

Som kontaktperson åtar du dig att träffa en ung människa en eller ett par gånger i veckan. Syftet med träffarna kan vara att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering och skapa kontakt med personen du stöder.

Kontaktperson till person med funktionsnedsättning

Vi söker dig som vill bidra till en meningsfull fritid för en person med funktionsnedsättning. I utbyte lär du känna en ny människa och får kanske en vän för livet.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem vissa helger varje månad. Kontaktfamiljen ger avlastning för barnets föräldrar och en möjlighet för barnet att få fler viktiga vuxna i sitt nätverk.

Såhär går det till

För att vara kontaktperson eller kontaktfamilj behövs ingen speciell utbildning. Malmö stad erbjuder information och handledning såväl enskilt som i grupp.

När du anmält ditt intresse gör socialtjänsten en utredning och när det gäller kontaktfamiljer görs även hembesök. Om du får uppdraget får du ersättning enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer.

Kontakta oss om du vill veta mer om att bli kontaktperson eller kontaktfamilj.

Kontakta oss

sv