Bli god man eller förvaltare för vuxna – instruktioner för anmälan

I Malmö har vi ett stort behov av kompetenta personer som vill hjälpa sina medmänniskor till en bättre vardag. För att säkerställa att personerna får hjälp av lämpliga gode män och förvaltare så har överförmyndarnämnden en särskild process som alla måste gå igenom.

Nedan hittar du information om hur du gör för att anmäla ditt intresse för att bli god man eller förvaltare samt hur anmälanprocessen ser ut.

1. Fyll i en digital intresseanmälan

Det är enheten för överförmyndarärenden som tar emot din digitala intresseanmälan. Det är viktigt att du fyller i följande:

  • Personnummer
  • Information om dig själv, din bakgrund och erfarenheter som du tror är relevanta för uppdraget
  • Om du vill bli god man eller förvaltare för en specifik person, skriv gärna dennes personnummer eller namn i din intresseanmälan

2. Skicka in namn på två referenspersoner

För att få en bättre uppfattning om dig som person ber vi också om namn till två referenspersoner när vi mottagit din intresseanmälan.

Tänk på att du måste ha eller ha haft en professionell kontakt med dina referenspersoner, till exempel någon från föreningslivet eller en chef eller kollega från en arbetsplats. Vi accepterar inte familjemedlemmar eller vänner som referenspersoner.

3. Beställ utdrag från Rikspolisstyrelsen

Beställ ett utdrag ur belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen. Du ska använda det som heter "Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". 

Observera att du inte får öppna kuvertet innan du skickar in det till enheten för överförmyndarärenden!

4. Skicka in intyg på genomfört webbtest

Under tiden du väntar svar från oss gällande din intresseanmälan förväntar vi oss att du läser boken ”God man och förvaltare – en handbok” av Daniel Sjöstedt & Peter Sporrstedt (Studentlitteratur, Lund 2016). Du får tillgång till testet genom att köpa och läsa boken. På insidan av bokens pärm finns en kod för att skapa ett konto där boken finns som e-bok med tillhörande övningsuppgifter. Själva sluttestet kan du göra när du vill och så många gånger du vill, frågorna slumpas fram. När du har fått godkänt resultat, spara ner ”intyget” som visar ditt resultat och namn. Detta intyg skriver du ut eller sparar ner som bild och skickar via post eller mail (overformyndare.ansokan@malmo.se) till oss.

Spara kvittot för boken! Om du blir godkänd som god man eller förvaltare hos oss får du tillbaka utlägget i samband med inlämnandet av årsräkning

5. Beställ ett registerutdrag från Kronofogdemyndigheten

Be att få ditt registerutdrag skickat till dig. E-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

6. Beställ intyg från socialtjänsten

Beställ ett intyg från socialtjänsten i den kommun och stadsområde du är folkbokförd som visar att du inte har eller har haft någon insats. Om du bor i Malmö kan du ringa Malmö stad på 040-34 10 00 och be att bli kopplad till din socialtjänst. Du kan också själv ta reda på vilket stadsområde du tillhör.

7. Skicka handlingarna till enheten för överförmyndarärenden

Skicka handlingarna till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Tänk på att skicka in dessa intyg inom två månader från att du skickade in den digitala intresseanmälan (se punkt 1). Annars utgår vi ifrån att du inte längre är intresserad av att bli god man eller förvaltare.

8. Närvara på en grundutbildning under dagtid

Om allt är i sin ordning kallas du till en obligatorisk halvdagsutbildning anordnad av enheten för överförmyndarärenden. Denna utbildning ges under en vardag och under kontorstid. Under utbildningen får du

  • information om vad uppdraget innebär
  • genomgå ett redovisningstest
  • genomgå fallstudiediskussioner.

Testen ska klaras av med godkänt resultat.

Efter utbildningen ringer vi upp dina referenser och gör en samlad bedömning av din lämplighet. Du blir därefter personligen meddelad om du blivit godkänd som god man eller förvaltare. Du kan när som helst under processen själv meddela om du önskar dra tillbaka din intresseanmälan.