$left
$middle

Bli god man eller förvaltare för vuxna – instruktioner för anmälan

I Malmö har vi ett stort behov av kompetenta personer som vill hjälpa sina medmänniskor till en bättre vardag. För att säkerställa att personerna får hjälp av lämpliga gode män och förvaltare så har överförmyndarnämnden en särskild process som alla måste gå igenom.

Nedan hittar du information om hur du gör för att anmäla ditt intresse för att bli god man eller förvaltare samt hur anmälanprocessen ser ut.

1. Fyll i en digital intresseanmälan

Det är enheten för överförmyndarärenden som tar emot din digitala intresseanmälan. Det är viktigt att du fyller i följande:

  • Personnummer
  • Information om dig själv, din bakgrund och erfarenheter som du tror är relevanta för uppdraget
  • Om du vill bli god man eller förvaltare för en specifik person, skriv gärna dennes personnummer eller namn i din intresseanmälan

2. Skicka in namn på två referenspersoner

För att få en bättre uppfattning om dig som person ber vi också om namn till två referenspersoner när vi mottagit din intresseanmälan.

Tänk på att du måste ha eller ha haft en professionell kontakt med dina referenspersoner, till exempel någon från föreningslivet eller en chef eller kollega från en arbetsplats. Vi accepterar inte familjemedlemmar eller vänner som referenspersoner.

3. Beställ utdrag från Rikspolisstyrelsen

Beställ ett utdrag ur belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen. Du ska använda det som heter "Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". 

Observera att du inte får öppna kuvertet innan du skickar in det till enheten för överförmyndarärenden!

4. Läs boken God man och förvaltare - en handbok

Läs boken ”God man och förvaltare - en handbok” av Daniel Sjöstedt och Peter Sporrstedt (Studentlitteratur, Lund 2020)

Du får boken av överförmyndarnämnden. För att kunna godkännas i de fallstudier samt redovisningstestet som genomförs i grundutbildningen behöver du ha läst boken.

5. Beställ ett registerutdrag från Kronofogdemyndigheten

Be att få ditt registerutdrag skickat till dig. E-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

6. Beställ intyg från socialtjänsten

Beställ ett intyg från socialtjänsten i den kommun och stadsområde du är folkbokförd som visar att du inte har eller har haft någon insats. Om du bor i Malmö kan du ringa Malmö stad på 040-34 10 00 och be att bli kopplad till din socialtjänst. Du kan också själv ta reda på vilket stadsområde du tillhör.

7. Skicka handlingarna till enheten för överförmyndarärenden

Skicka handlingarna till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Tänk på att skicka in dessa intyg inom två månader från att du skickade in den digitala intresseanmälan (se punkt 1). Annars utgår vi ifrån att du inte längre är intresserad av att bli god man eller förvaltare.

8. Närvara på en grundutbildning under dagtid

Om allt är i sin ordning kallas du till en obligatorisk halvdagsutbildning anordnad av enheten för överförmyndarärenden. Denna utbildning ges under en vardag och under kontorstid. Under utbildningen får du

  • information om vad uppdraget innebär
  • genomgå ett redovisningstest
  • genomgå fallstudiediskussioner.

Testen ska klaras av med godkänt resultat.

Efter utbildningen ringer vi upp dina referenser och gör en samlad bedömning av din lämplighet. Du blir därefter personligen meddelad om du blivit godkänd som god man eller förvaltare. Du kan när som helst under processen själv meddela om du önskar dra tillbaka din intresseanmälan.