Naturbussen

Förskolor och skolor inom Malmö stad som bokat pedagogisk aktivitet (program och visningar) genom Malmö Museer och Marint Kunskapscenter erbjuds kostnadsfri transport.

Under sommaren kan förskolor och skolor inte boka naturbussen för egna aktiviteter I Torup. Bussen kan heller inte användas för turer till Marint Kunskapscenter eller andra platser.

I höst kommer naturbussen gå som vanligt igen. Mer information kommer senare.