$left
$middle
Kartbild visar arbetsområdet och omledning av trafik på Agnesfridsvägen.

Blå linje visar omledning av trafik.

Agnesfridsvägen

VA-arbete på Agnesfridsvägen som gäller omkoppling av huvudledning för vatten. Grävning i hela vägbana som gör att Agnesfridsvägen stängs i båda riktningarna i höjd med Hästägargatan.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-09-04 och 2023-10-18.

Kartbild visar arbetsområdet och omledning av trafik på Agnesfridsvägen.

Blå linje visar omledning av trafik. Klicka på bilden för att förstora den.

sv
sv