Aktuellt i Västra Hamnen

Vi blir allt fler i Malmö och byggtakten ökar. Vi bygger hus och gator, vatten och avlopp (VA), el och bredband dras i marken till bostäder och kontor. Arbetena kräver ofta avstängningar som stör trafiken på olika platser i Malmö.

Västra Hamnen är en del av Malmö som blir extra påverkat av detta. Fastighets- och gatukontoret jobbar ständigt med att få till bästa möjliga trafikflöde i området. Men situationen är ansträngd, och kommer att fortsätta vara så för en lång tid framöver. Anledningen är att det fortfarande byggs bostäder i området och att gatorna behöver byggas om, både på kort och lång sikt.

Du som bor och jobbar i Västra Hamnen kan alltså inte räkna med att köerna in och ut från området kommer att försvinna. En del av lösningen är att fler väljer att cykla eller åka kollektivt, istället för att ta bilen.

Vid enstaka tillfällen, så som idrottsevenemang och liknande, kan trafiksituationen bli extra ansträngd. Det är en fin balansgång mellan att välja att placera något i en attraktiv del av staden och att få till en trafiksituation som håller.

Aktuella avstängningar


Varvsstaden
Stapelbäddsgatan

Senast ändrad: