$left
$middle

Nu färdigställs Övägen

Sedan flera år tillbaka pågår en ombyggnation av Limhamns tidigare industri- och hamnområden. Fabriksområden, kaj, spårområden med mera förvandlas till bostadsområden, skolor och allmän platsmark som kajstråk, parker och torg.

Bild visar arbetsområdet på Övägen

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora den.

Byggstart 2022

Byggstart för andra etappen av Övägen planeras till mitten av 2022 och väntas pågå i cirka 18 månader.

Under 2019 och 2020 färdigställdes första delen samt Strandgatan och Kalkugnsparken och nu är det dags för etapp 2. Nu kommer även ett naturområde mellan Övägen och Ökajen att ingå.

Övägen får samma utryck som i etapp 1 med separerade gång- och cykelbanor, uppdaterad belysning och anpassade träd och växter. Det kommer även tillkomma ett nytt hållplatsläge för bussarna.

Gränsen mellan Ökajen och Sundskajen utgörs idag av en grusad parkering som kommer att tas bort till förmån för ett trevligare möte i form av trädplanteringar mellan naturområdet och Sundkajen.

Naturområdet blir ett klippigt kargt naturområde med promenadstigar bland kullar, träd och buskar som för tankarna till den gotländska kustremsan.
Viss belysning i gångarna kommer att finnas.

Så påverkas trafiken

Under arbetet med Övägen kommer trafiken att påverkas. Övägen kommer att vara öppen för trafik under hela byggtiden och busstrafiken kommer att fortsätta trafikera sträckan som vanligt. Bygget kan innebära en tillfällig förbifart som leder trafiken förbi pågående byggverksamhet.

Senast ändrad: