$left
$middle
Bilden visar avstängt arbetsområde på Bågängsvägen.

Röd markering visar avstängt arbetsområde, gul markering visar avstängning, grön och blå linje visar trafik som regleras med ljussignal.

Bågängsvägen

Bågängsvägen kommer att stängas mot Bellevuevägen på grund av VA-arbete i korsningen Bellevuevägen/Bågängsvägen. För trafik i nordlig och sydlig riktning på Bellevuevägen/Elinelundsvägen kommer korsningen att regleras med ljussignaler.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-09-11 och 2023-09-29.

sv
sv