$left
$middle
Bilden visar avstängning för genomfart på Bomhögsgatan.

Rödmarkerad yta visar avstängning för genomfart.

Bomhögsgatan

Bomhögsgatan stängs av för genomfart mellan Tallmätaregatan och Mary Hemmingsgata. Entreprenören ska bygga ett nytt upphöjt övergångsställe. Gående och cyklister kan passera området.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-09-20 och 2023-10-20.

sv
sv