$left
$middle
Bilden visar en karta med avstängningar på Bures gata, arbetsplatsen och alternativ väg runt arbetet.

Rödmarkerad yta visar avstängt arbetsområde, gulmarkerad yta visar arbetsplatsen och röd och blå linje visar alternativ väg runt arbetet..

Bures gata

Bures gata stängs av för genomfart på grund av ett arbete. En teleskoplastare ska lyfta material från arbetsplatsen och transportera bort det.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-11-13 och 2023-01-17.

Avstängningstider

Bures gata är avstängd vardagar mellan 7-16. Övrig tid är gatan öppen för trafik.

sv
sv