$left
$middle
Bild visar arbetsområdet samt omledning av trafik på Carlsgatan etapp 1.

Etapp 1. Rödmarkerad yta visar arbetsområdet.

Carlsgatan

Carlsgatan kommer att stängas av för fordonstrafik under en längre period. Utbyggnaden av Nyhamnen kommer innebära flera arbeten.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2021-10-15 och 2025-12-31.

Det första som görs är ett VA-arbete där entreprenören ska lägga om dag och spillvatten ledningar i Carlsgatan. I samband med utbyggnaden av Nyhamnen har Jörgen Kocksgatan byggts om och det är här trafiken kommer att köra istället för på Carlsgatan.

Etapp 1

Carlsgatan stängs av på Lördag 16/10 kl 15:00 och VA-arbetet beräknas vara klart tisdag 7/12 kl 15:00.

Etapp 2

När VA-arbetet är klart fortsätter Carlsgatan vara avstängd mellan Navigationsgatan och Donaugatan. Denna avstängning beräknas vara fram tills 2025-12-31.

Bild visar etapp 2 av avstängningen av Carlsgatan.

Etapp 2. Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora den.