Davidshallsgatan

Med start 9 augusti 2021 bygger vi om Davidshallsgatan, under denna tid kommer busstrafiken ta andra vägar. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2022.

Malmö stad anpassar gatan för kommande helelektriska MalmöExpressen-bussar samt bygger ny cykelbana. VA Syd moderniserar rören under gatan. Projektet kommer att genomföras som en gemensam entreprenad och pågå cirka ett år.

Entreprenörens tidplan (preliminär)

 • 9 augusti–17 december (etapp 1): VA-arbete och markbeläggning på sträckan mellan korsningen med Storgatan och Triangeltorget.
 • 22 november–17 mars (etapp 2): VA-arbete och markbeläggning på sträckan mellan korsningen med Storgatan och Regementsgatan.

Inget arbete sker under jul- och nyårshelgerna. Vi kompletterar med senare etapper när vi vet mer.

Detta gäller under ombyggnationen

 • Etappvis kommer delar av gatan vara mindre tillgänglig, men du som bor längs gatan kommer fortsatt ha tillgång till din entré.
 • In- och utfarter till garage samt lastzoner kan komma att stängas av under viss tid. NCC kommer informera berörda när detta blir aktuellt.
 • Storgatans cykelbana kommer vara öppen för cyklister och gående under hela ombyggnationen.
 • Det är inte tillåtet att cykla i nord-sydlig riktning, alltså mellan Triangeln och Regementsgatan, trots att gatan ser tom ut. Anledningen är att hela gatan räknas som arbetsområde och det kan förekomma tung trafik. Välj istället omledningen via Davidshallstorg.
 • Tillfälliga vattenavstängningar kan komma att ske vid VA-arbeten. Berörda kommer att informeras.

Efter ombyggnationen

När VA-renoveringen är genomförd återställer vi gatan. Då kommer Davidshallsgatan ha fått:

 • enkelriktad cykelbana på östra sidan, på västra sidan kommer man fortsatt dela körbanan med buss, taxi m m (med undantag för ny cykelbana vid hållplatsläget)
 • längre busshållplatser
 • säkrare korsningar
 • fler träd