$left
$middle
Kartillustration som visar var vägarbetet pågår.

Davidshallsgatan

Malmö stad anpassar gatan för kommande helelektriska MalmöExpressen-bussar samt bygger ny cykelbana. VA Syd moderniserar rören under gatan.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2021-08-09 och 2022-09-01.