$left
$middle
Bild visar arbetsområdet på Drottninggatan.

Etapp 1: Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Blå linje visar trafik i västlig riktning. Röd linje visar trafik i östlig riktning.

Drottninggatan

Det kommer vara begränsad framkomlighet på Drottninggatan pga ett vägarbete. Entreprenören ska utföra ett VA-arbete och infodra spilledning längs med Drottninggatan och Fredriksbergsgatan. Arbetet utförs i två etapper.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2022-05-30 och 2022-07-27.

Arbetet utförs i två olika etapper:

  • Etapp 1: 30/5 – 4/7.
    • Arbete utförs på norra körbanan från Amiralsbron till Fredriksbergsgatan. Trafiken västerut leds över på södra körbanan så det blir ett körfält i vardera riktning.
  • Etapp 2: 4/7 – 27/7.
    • Ett körfält i vardera riktning på Drottninggatan från Exercisgatan till Östra förstadsgatan.

Gång och cykel

Gående och cyklister kommer kunna ta sig förbi arbetsområdet.

Etapp 1

Bild visar arbetsområdet på Drottninggatan.

Etapp 1: Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Blå linje visar trafik i västlig riktning. Röd linje visar trafik i östlig riktning. Klicka på bilden för att förstora den.

Etapp 2

Bild visar arbetsområdet på Drottninggatan.

Etapp 2: Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Blå linje visar trafik i västlig riktning. Röd linje visar trafik i östlig riktning. Klicka på bilden för att förstora den.