$left
$middle
Bilden visar avstängt arbetsområde på Erikslustvägen - Köpenhamnsvägen och omledning av alla trafikslag.

Etapp 1. Röd markering visar avstängt arbetsområde och röd och blå linje visar omledning av trafiken.

Erikslustvägen - Köpenhamnsvägen

Erikslustvägen - Köpenhamnsvägen är avstängd på grund av ombyggnation av gata med förnyelse av VA. Arbetet kommer att byggas i etapper. In och utfart kommer till livsmedelsbutik kan ske från Fridhemstorget under etapp 1. Arbetet pågår i sin helhet fram till december 2024.

Etapp 1 pågår preliminärt mellan 2023-05-08 och 2023-12-31.

sv
sv