$left
$middle
Bilden visar etapp 1 gällande ombyggnaden av Fågelbacksgatan.

Etapp 1: Röd markering visar avstängt arbetsområde, blå linje visar omledning för gående och cyklister.

Fågelbacksgatan

Det blir begränsad framkomlighet på Fågelbacksgatan på grund av ett vägarbete. Entreprenören ska bygga om gatan. Nya separerade enkelriktade cykelbanor och upphöjt gångbane- och cykelstråk vid Törnskärsgatan ska byggas. Arbetet är uppdelat i 4 olika etapper.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-09-04 och 2023-12-22.

Etapp 1:

Gående och cyklister kan passera arbetsområdet på den södra sidan av Fågelbacksgatan. Halva ut/infarten till garaget är tillgänglig.

Etapp 2:

Fågelbacksgatan är avstängd för motorfordonstrafik mellan Mariedalsvägen och Törnskärsgatan. Bilister leds om via Västra Rönneholmsvägen. Cyklister kan passera på den södra sidan av Fågelbacksgatan. Halva in/utfarten till garaget är tillgängligt.

Etapp 3:

Törnskärsgatan är avstängd för bilister. Bilister leds om via Eriksrogatan - Mariedalsvägen - Fågelbacksgatan. Gående och cyklister kan passera området på norra sidan som då är färdigställd.

Etapp 4:

Fågelbacksgatan är avstängd för bilister i östlig riktning. Bilister leds om via Västra Rönneholmsvägen och Törnskärsgatan. Gående och cyklister kan passera gatan på norra sidan som då är färdigställd.

Bilden visar etapp 2 för ombyggnaden av Fågelbacksgatan.

Etapp 2: Röd markering visar avstängt arbetsområde, blå linje visar omledning av gående och cyklister och röd linje visar omledning av bilar. Klicka på bilden för att förstora den.

Bilden visar etapp 3 av ombyggnaden på Fågelbacksgatan.

Etapp 3: Rödmarkerad yta visar pågående arbetsområde, blå linje visar omledning för gående och cyklister och röd linje visar omledning för bilister. Klicka på bilden för att förstora den.

Bilden visar etapp 4 av ombyggnaden på Fågelbacksgatan.

Etapp 4: Röd markering visar avstängt arbetsområde, blå linje visar omledning av gående och cyklister och röd linje visar omledning av bilister. Klicka på bilden för att förstora den.

sv
sv