$left
$middle
Bild visar arbetsområdet på Garagegatan.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet.

Garagegatan

Garagegatan stängs av för fordonstrafik på grund av bostadsbyggande. Entreprenören ska använda ytan för kranlyft samt materialupplag under byggtiden.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2022-04-04 och 2022-12-31.