$left
$middle
Illustration över vägarbete

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Blå linje visar omledningsväg.

Geijersgatan

Geijersgatan stängs av för motorfordonstrafik. Entreprenören ska demontera en byggställning och transportera bort den.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2022-06-27 och 2022-07-08.

Gående och cyklister

Gående och cyklister kan ta sig förbi arbetsområdet.

Omledning

Motorfordonstrafik leds om via Magasinsgatan – Packhusgatan – Limhamnsvägen.