$left
$middle
Bild visar arbetsområdet samt omledning av trafik på Högatan.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Blå linje visar omledning för bilister.

Högatan

Högatan stängs av under cirka 20 tillfällen för husbygge 2022.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2022-06-13 och 2022-07-08.

Avstängningen avser arbete med husmontage och betongarbete. Arbetet utförs mellan kl. 7 - 16 på dagen.