$left
$middle
bilden visar avstängt arbetsområde på Hornsgatan - Nobelvägen.

Rödmarkerad yta visar avstängt arbetsområde.

Hornsgatan - Nobelvägen

Avstängningen är en del av entreprenaden på Södra Bulltoftavägen. Ombyggnationen kommer att begränsa framkomligheten för biltrafiken i närområdet. Du kommer att kunna ta dig förbi arbetsområdet till fots och med cykel.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-10-03 och 2023-10-05.

3 -5 oktober 2023:

Cirkulationsplatsen Hornsgatan/Nobelvägen kommer att vara avstängd. Vi stänger även av kopplingen till Åsgårdsgatan permanent. Endast ett körfält i kopplingen Södra Bulltoftavägen/Hornsgatan kommer hållas öppen. Detta eftersom Malmö stad bygger en trevägskorsning, som ska ersätta den befintliga cirkulationsplatsen.

Du når Åsgårdsgatan via Ellstorpsgatan från och med den 3 oktober 2023.

Tips till dig som kör bil den 3 - 5 oktober

Undvik infarten via Stockholmsvägen och Vattenverksvägen/Södra Bulltoftavägen. Det finns även risk för köbildning på Nobelvägen, Sallerupsvägen, Lundavägen, Föreningsgatan och Östra Förstadsgatan.

sv
sv