$left
$middle
Bilden visar en karta med med avstängt arbetsområde på Hospitalsgatan, tillgängliga vägar för fordonstrafik och cyklisters väg till och från förskolan.

Rödmarkerad yta visar avstängt arbetsområde, blå line visar tillgängliga vägar för fordonstrafik till garageportar. Cyklister påverkas men kommer fram till förskolan från båda hållen.

Hospitalsgatan

Hospitalsgatan är avstängd på grund av ett VA arbete. Entreprenören behöver åtgärda ledningar som har rasat.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-11-27 och 2023-12-15.

sv
sv