$left
$middle
Bilden visar karta med markerad slinga för loppet Höstmilen.

Röd linje visar slingan för loppet.

Höstmilen

Under loppet Höstmilen kommer gatorna som berörs vara tillgängliga med hjälp av vakter och funktionärer.

Loppet pågår preliminärt 2023-11-12 kl. 11.00 - 13.00.

sv
sv