$left
$middle
Bild visar arbetsområdet på Isbergs gata.

Röd yta visar avstäng gata för motorfordonstrafik. Orange yta visar arbetsområde för fasadrenovering och husbygge. Röd linje visar alternativ väg för övriga trafikanter.

Isbergs gata

Isbergs gata kommer vara avstängd för motorfordonstrafik. Det utförs två olika arbeten på Isbergs gata. Det är fasadrenovering och husbygge.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2022-05-30 och 2022-07-08.

Påverkad trafik

Båda gångbanorna och cykelbanan på Isbergs gata är belamrad vilket gör gatan stängs för genomfart för motorfordonstrafik. Gående och cyklister kan passera de olika arbetena, men motorfordonstrafik till kajen får köra via Hallenborgs gata.