$left
$middle
Bilden visar en karta med avstängt arbetsområde på Jägershillsgatan och omledning av fordonstrafiken, väg förbi arbetsområdet samt fortsatt arbete längs gång- och cykelbana.

Rödmarkerad yta visar avstängt arbetsområde, blå linje visar omledning av trafiken, grön linje visar väg förbi arbetsområdet och orange linje visar fortsatt arbete på gång- och cykelväg.

Jägershillgatan

Infarten till Jägershillgatan från Jägersrovägen stängs av på grund av ett kabelfel. Trafik omleds via Agnesfridsvägen. Arbetet pågår 2023-11-13 - 2023-12-01.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023- 11-13 och 2023-12-29.

Arbete på gång- och cykelbana forsätter

2023-12-01 - 2023-12-29 fortsätter sedan arbete på gång- och cykelbana. Gående och cyklister omleds vid behov.

 

sv
sv