$left
$middle
Bilden visar avstängt arbetsområde på Lertegelvägen, tillfällig gång- och cykelbaneväg för att passera arbetsområdet och tillfällig väg för räddningstjänst och renhållning.

Röd markering visar avstängt arbetsområde, blå markering visar tillfällig gång- och cykelbaneväg förbi arbetsområdet och orange markering visar tillfällig yta för räddningstjänst och renhållning.

Lertegelvägen

Lertegelvägen är avstängd för fordonstrafik på grund av ett byggarbete. Entreprenören ska bygga nya bostäder samt fortsätta exploateringen vid Oxie centrum.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-04-06 och 2024-09-06.

sv
sv