$left
$middle
Bilden visar avstängning på Neptunigatan och omledning av motorfordonstrafiken via Skeppsgatan - Stora Varvsgatan - Nordensköldsgatan. Gående och cyklister kan passera arbetsområdet på norra sidan av Neptunigatan.

Rödmarkerad yta visar avstängt arbetsområde och blå och röd linje visar visar omledningsväg för motorfordonstrafik.

Neptunigatan

Neptunigatan stängs av pga ett vägarbete. Entreprenören ska koppla ihop fastigheten till fjärrkylnätet.

Arbetet pågår preliminärt mellan 2023-08-21 och 2023-09-29.

Motorfordonstrafik leds om via Skeppsgatan - Stora Varvsgatan - Nordensköldsgatan. Gående och cyklister kan passera arbetområdet på norra sidan av Neptunigatan.

sv
sv