Publicerad 2019-02-11 13:07

Senast uppdaterad 2019-02-11 13:24

Stapelbäddsgatan stängs av längre tid

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet.

Stapelbäddsgatan stängs av för fordonstrafik mellan Lilla Varvsgatan och Kilgatan. Ett nytt hus skall byggas på tomten.

Gatan stängs måndag 1/4 2019 och arbetet beräknas pågå tills 31/10 2021.