Publicerad 2019-06-17 09:40

Senast uppdaterad 2019-06-17 09:42

Atles gata

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet.

Ett nytt hus ska byggas på tomten vid Atles gata/ Hyllie Alle. På grund av detta kommer Atles gata att stängas mellan Sagas Gränd och Hyllie Allé.

Gatan stängs måndag 29/7 2019. Arbetet i sin helhet beräknas vara klart 2021-06-30. Under den första byggtiden kommer även gång och cykelbana vara avstängd.