$left
$middle

Publicerad 2020-08-11 13:01

Senast uppdaterad 2020-08-19 14:06

Geijersgatan

Bild visar arbetsområdet på Geijersgatan.

Rödmarkera yta visar den sträcka som är enkelriktad. Blå linje visar den riktning bilister får köra. Grön yta visar de tomter som ska bebyggas. Klicka på bilden för att förstora den.

Geijersgatan kommer att enkelriktas i cirka två års tid. Tre stycken tomter ska bebyggas med fastigheter och handel.

Tid: Arbetet startar 1/9 2020 och beräknas vara klart 30/11-2022.

Rödmarkerad yta symboliserar den sträcka som är enkelriktad, så fastigheterna närmast Limhamnsvägen påverkas inte av den tillfälliga regleringen.

Gående och cyklister

Gående och cyklister påverkas periodvis under bygget. Då kommer omledning ske via utsatt skyltning.