$left
$middle

Publicerad 2021-01-29 09:11

Senast uppdaterad 2021-01-29 09:19

Skeppsgatan

Bild visar avstängt arbetsområde samt omledning av trafik på Skeppsgatan.

Rödmarkerad yta visar avstängt arbetsområde. Blå och röd linje symboliserar den allmänna trafikens väg förbi arbetsområdet. Gång- och cykelbana på vänster sida om arbetsområdet är öppen.

På grund av bostadsbyggande kommer Skeppsgatan att stängas av för fordonstrafik.

Tid: Arbetet startar måndag 1/3 och beräknas vara klart 31/3 2023.

För att upprätthålla framkomligheten kommer entreprenören bygga en tillfällig väg förbi arbetsområdet. Den allmänna trafiken kommer att köra på den ”gamla” Skeppsgatan.