Publicerad 2021-04-06 09:46

Senast uppdaterad 2021-04-08 14:46

Värnhemstorget

Bild visar arbetsområdet på Värnhemstorget.

Klicka på bilden för att förstora den.

Trafiken vid Värnhemstorget mellan Ehrensvärdsgatan och fram till Hornsgatan kommer påverkas av ett vägarbete.
Tid: 15/4 till och med den 28/5

Ett undantag den 16/4 klockan 19:00 då man kommer stänga av korsningen enligt ritningen ovan på grund av att man ska gräva ner ledningen den biten och detta beräknas vara klart till den 17/4 klockan 07:00 (alltså en kväll/natt)

Det kommer under arbetet vara helt öppet för all trafik åt alla håll men ett körfält på Föreningsgatan och Lundavägen kommer stängas av i norrgående riktning eftersom det kommer ligga en avloppsledning ovan mark i det ena körfältet.

Arbetsområdet kommer vara mellan Ehrensvärdsgatan och fram till Hornsgatan.

Trafiken påverkas

Köer kommer att uppstå i rusningstrafik i norrgående riktning eftersom man endast har ett körfält öppet.

Gående och cyklister

Gång och cykelöverfarten norr om korsningen på Lundavägen kommer under hela perioden att vara avstängd och man hänvisas att använda överfarten söder om korsningen i stället.

Bild visar arbetsområdet vid Föreninsgatan.

Arbetsområdet på Föreningsgatan. Klicka på bilden för att förstora den.

Bild visar arbetsområdet på Lundavägen.

Arbetsområdet på Lundavägen. Klicka på bilden för att förstora den.