Publicerad 2021-05-20 11:12

Senast uppdaterad 2021-05-20 11:15

Rodergatan

Bild visar arbetsområdet på Rodergatan.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora den.

Rodergatan stängs av för genomfart på grund av drift och underhållsarbete.

Tid: Arbetet startar måndag 24/5 och beräknas vara klart torsdag 30/9. Gatan kommer enbart vara avstängd för genomfart mellan 7-16 de tillfällen de är där och arbetar, så den är inte avstängd under hela perioden.

Kanalen behöver rensas för alger och entreprenörens arbetsfordon står placerade på Rodergatan. Det är cirka 20 meter av körbanan som stängs av åt gången.

Gående och cyklister kan ta sig förbi arbetsområdet.