Publicerad 2021-08-24 15:22

Senast uppdaterad 2021-11-22 10:32

Inre Ringvägen/Trelleborgsvägen

Arbetet startar söndag 17/10 och beräknas vara klart söndag 19/12. Nytt slutdatum.

Bild visar arbetsområdet vid Inre Ringvägen och Trelleborgsvägen.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Klicka på bilden för att förstora den.

Det kommer vara begränsad framkomlighet på Inre Ringvägen/Trelleborgsvägen på grund av ett vägarbete.

Entreprenören ska renovera bron i två olika etapper.
Etapp 1 renoveras inre körfält, etapp 2 renoveras yttre körfält.

Risk för köbildning.