Publicerad 2021-09-10 08:11

Senast uppdaterad 2021-09-10 08:14

Söderkullagatan och Munkhättegatan

Söderkullagatan stängs av för fordonstrafik. Entreprenören ska lägga ny fjärrvärmeledning i gatan. Arbetet delas upp i två etapper.

Bild visar arbetsområdet på Söderkullagatan och Munkhättegatan.

Rödmarkerad yta visar etapp 1. Blåmarkerad yta visar etapp 2. Grön linje visar omledning av trafik. Klicka på bilden för att förstora den.

Röd etapp: Start måndag 18/10 kl 07:00 och beräknas vara klart fredag 3/12 kl 15:00.

Blå etapp: Beräknas vara klart 3/12 kl 15:00.

Det kommer vara begränsad framkomlighet på Munkhättegatan då arbetet utförs. Entreprenören arbetar i halva gatan i taget, tillfälliga trafiksignaler reglerar trafiken förbi arbetsområdet.