Publicerad 2021-10-04 14:19

Senast uppdaterad 2021-10-04 14:30

Rudbecksgatan

Arbetet startar måndag 18/10 kl 09:00 och beräknas vara klart tisdag 30/11 kl 15:00.

Bild visar arbetsområdet samt omledning av trafik på Rudbecksgatan.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Orange yta visar där allmän trafik kan passera arbetsområdena där det byggs hållplatser. Röd och blå linje visar omledning av trafik. Klicka på bilden för att förstora den.

Rudbecksgatan stängs av för genomfart av fordonstrafik. Entreprenören ska bygga om rondellen vid Rudbecksgatan/Bellevuevägen och samtidigt 7 stycken hållplatser på Rudbecksgatan.

Arbetet sker i etapper

Rondellen byggs om i två etapper, halva rondellen åt gången. Trafik i norr-sydlig riktning regleras med tillfälliga trafiksignaler förbi arbetsområdet.

Omledning

Fordonstrafik leds förbi arbetet via Högestadsgatan – Geijersgatan – Ärtholmsvägen – Lorensborgsgatan.

Allmän trafik kan passera arbetsområdena där entreprenören bygger om hållplatserna. Visas med orange färg i ovan bild.