Publicerad 2021-10-12 08:09

Senast uppdaterad 2021-10-12 08:14

Hemsögatan

Arbetet startar måndag 25/10 kl 09:00 och beräknas vara klart fredag 23/12 kl 15:00.

Hemsögatan stängs av i östlig riktning. Entreprenören ska lägga ny fjärrvärme i gatan.

Bild visar arbetsområdet och omledning av trafik på Hemsögatan.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Blå linje visar ordinarie körriktning för fordonstrafik. Röd linje visar omledningsväg. Klicka på bilden för att förstora den.

Trafik i västlig riktning påverkas inte av vägarbetet. Trafik i östlig riktning leds om via Ljusterögatan och Bjurögatan.

Entreprenören ser till så infarter till företag på södra delen av Hemsögatan är tillängliga under tiden arbetet pågår.