Publicerad 2021-10-25 15:23

Senast uppdaterad 2021-10-26 09:25

Hemsögatan

Arbetet startar onsdag 28/10 kl 09:00 och beräknas vara klart torsdag 23/12 kl 15:00.

Bild visar arbetsområdet samt omledning av trafik på Hemsögatan.

Rödmarkerad yta visar arbetsområdet. Röd linje visar ordinarie färdväg. Blå linje visar omledningsväg i östlig riktning. Klicka på bilden för att förstora den.

Hemsögatan stängs av för fordonstrafik. Entreprenören ska utföra ett sten och asfalteringsarbete.

Avstängt område

Hemsögatan stäng endast av i östlig riktning, mellan Flintrännegatan och Spillepengsgatan.